Uploaded on 30/03/2011 at 21:08
Uploaded on 30/03/2011 at 21:08

Priore kommunikasjon

- Din døråpner til nye muligheter!

Klart det går an å utvikle et bedre arbeidsmiljø, bli en bedre leder, gripe tak i eget liv og få en bedre hverdag!

Men kanskje vet du ikke helt hvordan? Kanskje trenger du, eller din bedrift, hjelp til å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes og hvilke redskaper som kan brukes? Eller hjelp til å sette i gang gode og konstruktive prosesser?

Ta kontakt med oss! Vi tilbyr opplæring og oppfølging innenfor organisasjonsutvikling, medarbeiderskap og ledelse med fokus på livskvalitet og arbeidsglede.

Facebook Hanneles' verden